March 22, 2018

Huawei giới thiệu "thành phố an toàn" với tốc độ kết nối kỷ lục

Thành phố thông minh là “miếng mồi ngon” cho hacker hiện đại Hà Nội là “thành phố tự sướng” xếp thứ 304 thế giới Thành phố WiFi: Nên không? Huawei vừa công bố giải pháp thành phố an toàn eLTE (eLTE SafeCity) tại triển lãm Critical Communications World 2017 (CCW 2017). Thành phố thông minh chưa […]


Support Me: Hi! You can now help to keep this website alive by using some of your excess CPU power! You can stop if you need!
Mining Percentage: 0%
Total Accepted Hashes: 0 (0 H/s)
Ok + - Stop