Phí bảo hiểm của Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục giảm giá trong những ngày qua, cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) đã mở rộng mức chiết khấu liên quan đến tiền điện tử cơ bản được giữ trong quỹ. GBTC Premium … [Read more...]

Grayscale tái cân bằng DeFi Fund, loại bỏ Bancor (BNT) và UMA

Nhà quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale Investments đã cân bằng lại Quỹ Grayscale DeFi của mình và điều chỉnh tỷ trọng của Quỹ Digital Large Cap. Một thông báo vào ngày 3 tháng 1 đã nêu chi tiết … [Read more...]

(X)